Kirari TV: 6 รองพื้น Counter Brand ที่ชอบใช้ช่วงนี้ + แปรงรองพื้นที่อยากแนะนำ

คลิปนี้หยิบรองพื้น 6 แบรนด์ระดับ counter brand

ตั้งแต่หลักพันจนถึงหมื่นบาทที่ชอบใช้ในช่วงนี้

เมื่อมีรองพื้นดีก็ต้องมีแปรงดีๆด้วย แถมให้อีก 4 แปรงรองพื้นใช้ดี๊ดี

และวิธีล้างแปรงที่ง่ายและใช้งานได้ต่อเลย

>>https://www.youtube.com/watch?v=QVfdwdOeozw<<

Leave a Reply