รีวิวฉบับเต็ม ► สอนหนีบตรง + ลอน ► 10 ข้อที่อาจไม่รู้เกี่ยวกับ DYSON Corrale | KirariGadget EP.41

FULL Review ของ DYSON Corrale

คลิปวันนี้แบ่งเป็น 3 ช่วง

1:41 PART 1 : Unbox + สอนใช้อย่างละเอียด ทั้งแบบตรง และม้วนลอน (ลอน 2 แบบ)

7:41 PART 2 : 10 ข้อที่อาจไม่รู้

12:54 PART 3 : สรุปข้อดี ข้อเสีย

Leave a Reply