Kirari TV: รีวิวการใช้แปรงล้างหน้าจาก Kuron

Kirari TV ครั้งนี้มารีวิวการใช้แปรงล้างหน้า

ตัวช่วยในการทำความสะอาดรูขุมขน

ลดการอุดตันและการสะสมของเซลล์ผิวที่ตายแล้ว

ดีอย่างไร ใช้อย่างไร ลองชมกันได้ค่ะ

http://www.youtube.com/watch?v=MW3gfsZ00ZI

Categories: Kirari TV

Tagged as: ,

Leave a Reply