Aizu Wakamatsu

Vlog เที่ยวญี่ปุ่น หิมะจุกๆ ถ่ายรูปสวยทุกมุม! ❄️ Aizu Wakamatsu, Fukushima

ไปมารอบที่ 3 ในช่วงปีกว่าๆแล้วจ้า สำหรับเมืองนี้ Aizu Wakamatsu ไม่สวยจริงไม่ไปซ้ำเยอะเวอร์ขนาดนี้ รอบนี้หิมะจุกๆสะใจ มองไปทางไหนก็สวย ถ่ายรูปสวยมาก!!!! ผิวโกลว์สวยกันไป รอบนี้ไปกับน้องบีมด้วยนะ BeamSensei ไปชมความหนุกหนานกันได้เลย…   >>https://youtu.be/ezB2BCR3CfA<&lt;     #ทุกVlogมีของฝาก  ไปเที่ยวมาแล้วก็ซื้อของมาฝากกันด้วยน้า เอาเป็นว่า ในทุกๆ []