Dior new look

Dior Snow face massage

(via mobile) วันนี้ไปนวดหน้ากับทาง Dior มาค่ะ ทาง Dior ได้ออกผลิตภัณฑ์ Dior Snow รุ่นใหม่ล่าสุดมา โดยมีจุดเด่นของส่วนผสมจากประเทศ ICELAND ทางแบรนด์เลยเชิญไปทดลองบนผิวหน้าด้วยตัวเองที่เคาท์เตอร์กันเลย